Nově postavený chebský terminál se otevřel veřejnosti před dvěma týdny. Lidé si ho na jedné straně chválí, na té druhé kritizují. Některé cestující šokovaly nápisy na konstrukci. Na všech sloupech je totiž připevněná tabulka s textem: Upozornění nedotýkat se při bouřce. Obyvatelé mají strach, že jim hrozí nějaké nebezpečí. Konstruktéři však ubezpečují, že terminál nebezpečný není.

„Byla to první věc, která mě na terminálu zaujala," řekla Jana Horáková z Chebu. „Takový drahý terminál, a nakonec aby se člověk bál dotknout se sloupu," kroutila hlavou.

Podle odborníků však reálné nebezpečí nehrozí, nápis tam musí být podle vyhlášky.

„Musím upozornit na skutečnost, že tabulka nedotýkat se při bouřce je tam pouze z důvodu výkladu vyhlášky," uvedla Pavla Brabencová z Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje. „Celá stavba je uzemněna dle norem, takže lze říci, že nehrozí cestujícím žádné nebezpečí ani při dotyku. To znamená, že pro malé děti žádné další upozornění není připravováno, jelikož stavba je bezpečná," vysvětlila s tím, že zkušební provoz probíhá bez komplikací.

„Tyto tabulky mě překvapily už první den, když jsem jela z terminálu autobusem," řekla další z cestujících, Hana Bauerová z Chebu. „Měla bych obavy, kdyby se sloupů dotkly malé děti," dodala.

„K ochraně před bleskem byl užit neoddálený neizolovaný bleskosvod, tvořený konstrukcí objektu," uvedl architekt Tomáš Müller. „Všechny ocelové konstrukce jsou přizemněny a propojeny s veškerým armováním včetně prefabrikovaných dílů. Veškeré armování nosných částí je rovněž propojeno a jako náhodný svod připojeno k zemniči. Spojování ocelové konstrukce bylo provedeno vodivě včetně propojení ocelových konstrukčních lan," upřesnil. Pod celým prostorem areálu stavebníci vybudovali rozsáhlou zemnící soustavu, která zajišťuje bezpečnost cestujících i majetku před případným úderem blesku.

„Užití výstražných tabulek bylo zvoleno z hlediska nejednoznačného ustanovení v ´novém´ souboru evropských norem ČSN EN 62305. Obdobných staveb, využívajících ocelové konstrukce, byla v ČR i zahraničí již postavena celá řada a ochrana proti bleskům byla řešena obdobným způsobem. Stejná problematika byla řešena též na terminálech v Sokolově, Mariánských Lázních, Hradci Králové a dalších. Použitý systém ochrany před bleskem na terminálu, včetně vytvořeného ekvipotenciálového vyrovnání, je z hlediska konstrukce budovy optimálním řešením," dodal Mülller.