Po dvouletém maratonu experimentů, zmatků, stížností či hledání poštovních zásilek v jiných městech se tak v Aši mělo blýskat na lepší časy. Od nového by měli pošťáci doručovat zásilky tam, kam patří. Tedy na adresu, která je zásilce. Nemělo by se tak stávat to co v minulosti, že lidé našli svůj dopis až na sociální síti a v úplně jiném městě či na druhé straně Aše. To byl ten lepší případ. Jiní ho totiž nenašli vůbec a řadě zejména seniorů to způsobilo nemalé problémy. Nedisponují totiž bankovním účtem, mailem natož datovou schránkou. Tím pádem jim nepřišla složenka na peníze a byli v prodlevě s placením nájmů a energií.

Tento týden se konalo další jednání generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána a starosty Aše Vítězslava Kokoře. Tématem byla kvalita listovního doručování a budoucnost budovy České pošty, kde aktuálně sídlí dodejna pro doručování listovních zásilek a pobočka.

„Doručování dopisů z Chebu se ukázalo jako ne úplně efektivní. Díky věcné diskusi s vedením města se dodejna vrátila na své původní místo a kvalita doručování šla nahoru,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Ilustrační foto.
Na obnovu památek a památkově hodnotných objektů rozdělí kraj třicet milionů

Dalším významným tématem pak byla budoucnost budovy České pošty. Ta je nyní využívána pro zmíněnou dodejnu a poštu. Zbytek objektu je z velké části prázdný a potřebuje nutnou rekonstrukci. Zájmem města je budovu koupit a zachovat jak dodejnu, tak pobočku. Existuje více variant řešení. Jako nejpravděpodobnější se jeví vznik vícepřepážkové pošty Partner.

„Chceme, aby naši občané měli nadále přístup k poštovním službám. Zároveň si dovedeme představit, že další prostory objektu využijeme jako dům s pečovatelskou službou. S generálním ředitelem Miroslavem Štěpánem jsme se domluvili na podkladech, které nám ukáží reálné ekonomické náklady na vícepřepážkovou poštu Partner. V případě, že bychom Partnera ve městě zřídili, bychom mohli poté od České pošty odkoupit celou budovu,“ říká starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Zásah hasičů.
Výboj z troleje vážně popálil muže v Chebu, stál na střeše vagonu

Aš byla snad jedinou obcí s rozšířenou působností, kde prostě doručování nefungovalo. Neustálé experimenty nezabíraly. Byl to ze strany města ohromně náročný a dlouhý boj o stálé ašské doručovatelky, které zde budou nastálo a tudíž budou znát svůj rajon. Miroslav Štěpán byl podle vedení města první generální ředitel, který nedal jen na zprávy z chebské pošty o tom, že v Aši to není tak hrozné, jak si tamní stěžují. Komunikoval s vedením Aše a sbíral tak materiály i z druhé strany, kdy vedení města žádalo občany ať vše dokumentují a posílají. Tlak na zlepšení situace byl cítit ze všech stran.

Na nové pošťáky se těšili samotní Ašáci i občané z přilehlých obcí. Mezi nimi Ladislav Fedor z Mokřin. "Stalo se mi, že nepřišlo SIPO do schránky. Nepřišla mi ani složenka s penězi. Tak snad už bude vše v pořádku," říká třiasedmdesátiletý senior, který je na tuto komunikaci s poštou odkázaný.