Karlovarský kraj podporuje mladé vysokoškolské talenty dlouhodobě.

„Poskytujeme stipendia pro studenty libovolného oboru s cílem zvýšit vzdělanostní strukturu obyvatelstva. Speciální program pak máme také pro studenty všeobecného a zubního lékařství, kteří se zavazují k tomu, že se po absolvování lékařské fakulty vrátí zpět do kraje a posílí kapacity lékařů. Po konzultacích se zástupci Vyšší odborné školy Chebu, která jako jediná v kraji obor Sociální práce vyučuje, jsme se rozhodli rozšířit stipendijní programy i o tento specifický obor, abychom motivovali potencionální zájemce o obor a zvýšili počet odborníků v oblasti, která obyvatele Karlovarského kraje pálí,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Muž přišel o 800 tisíc korun. Ilustrační foto.
Muž přišel o 800 tisíc korun. Nabídka na sociální síti byla pastí

Výše stipendia byla v jednotlivém případě stanovena na 48 000 korun, stejně jako v případě pedagogických oborů. O podporu mohli žádat studenti příslušného oboru v prezenční formě studia, kteří ukončili alespoň zimní semestr prvního ročníku a mají trvalé bydliště na území regionu. Zohledňoval se také dosažený prospěch, hodnocení studenta z klasifikovaných zápočtů a zkoušek nesmělo obsahovat stupeň dobře, tedy známku 3. Podmínkou podpory je pak závazek výkonu práce se sociálním zaměřením v Karlovarském kraji. Jedná se o 2 roky za každý rok vyplaceného stipendia.