S takovou informací přišel Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA. Na spalovnu, která má vyrůst na chebském Švédském Vrchu, to však patrně mít vliv nebude vzniknout prý může i bez dotace.

„Evropská komise napsala, že nemůže podporovat spalovny v novém operačním programu v letech 2014 až 2020, protože Česká republika nepředložila žádný plán, jak chce s odpady nakládat a co s nimi chce dělat," uvedl Ivo Kropáček v rozhovoru pro Deníku. „Evropská komise tak řekla, že pokud Česká republika žádný plán nemá, spalovny by neměly být podporovány z Operačního programu Životní prostředí na další roky."

Vláda tedy musí před Evropskou komisí spalovny obhájit, nebo je z operačního programu vyškrtnout. Mohla by tedy být v ohrožení stavba chebského zařízení na energetické využití odpadu? Podle Steffena Zagermanna ne.

„Dotace je dobrá a pomůže ke zlepšení financování projekčního záměru," uvedl Zagermann, jednatel společnosti Terea, která chce ZEVO na chebském Švédském Vrchu postavit. „Přitom by měl ale být sám od sebe projekt udržitelný a životaschopný," sdělil. „Česka republika se zavázala od 1.1.2013 odklonit 50 procent biologicky rozložitelného odpadu od skládkování. Směsný komunální odpad obsahuje přibližně 40 procent biologicky rozložitelného podílu odpadů. A tak stojí otázka, co dál a jaké možnosti v Chebu máme. Kolik jsme v budoucnosti ochotni zaplatit za likvidaci nebo využití směsného komunálního odpadu a jakým způsobem jsme schopni s ním nakládat," poznamenal.

A podotkl, že zatím nemohou činit závěry ani zaujímat k informacím žádné stanovisko. O odmítavém postoji úředníků EU ke spolufinancování spaloven v České republice se totiž zatím dozvídají jen z médií.