Velká voda, která nedávno zasáhla Karlovarský kraj, poničila některým obyvatelům jejich majetek. Ti nyní mohou poslat na krajský úřad žádost o dotaci. Kromě toho bude vedení kraje apelovat na starosty, aby zajistili vybudování povodňových zábran ve svých obcích.

„Lidé i obce mohou žádat o finanční příspěvky z fondu proti povodním, na kterém jsou v současné době přibližně dva miliony korun,“ konstatovala Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. „Na jedno opatření lze získat maximálně 250 tisíc korun. Karlovarský kraj nepřipravuje proti povodním žádné velké opatření jako například Ústecký kraj, kde byla povodeň o poznání horší. Na takové opatření by bylo potřeba přibližně 100 milionů korun,“ dodala Eliška Vršecká.

Více informací o získání dotací poskytnou pracovníci krajského úřadu.