Doubrava se promění v lázeňskou zónu. Stavba začne, jakmile se Aši podaří získat dotace, rozpočet se odhaduje na 15 až 20 milionů korun.

„Také se počítá s vybudováním části pozemní komunikace, točny autobusů s autobusovou zastávkou, parkoviště, nových komunikací pro pěší. Dále budou v rámci navrhovaných objektů vytvořeny nové zpevněné plochy, dlážděné plochy pro pěší, park a dětské hřiště a provedeny další sadové úpravy,“ informoval místostarosta Aše Pavel Klepáček. „V tuto chvíli se dokončuje projektová dokumentace a hledá se vhodný dotační titul, v rámci kterého bychom mohli do budoucna žádat o dotaci,“ informoval.

„Centrum bude možné využívat pro pasivní i aktivní odpočinek, procházky v přírodním prostředí a rekreaci s možností užívání léčivého zdroje. Součástí areálu bude také dětské hřiště, infocentrum, prostor pro kulturní vyžití a v přímé návaznosti také parkoviště a zastávka linkového autobusu,“ vyjmenoval místostarosta. Stavbě ale bude muset ustoupit současné dětské hřiště. To po přestavbě vyroste mezi infocentrem a kolonádou. Od místní komunikace bude odděleno přírodním terénním valem.

Proč vlastně chce Aš Doubravu přestavovat? V roce 2008 byl totiž pramen Doubravka prohlášen za léčivý a obec Doubrava se stala lázeňským místem.

Bylo nutné zbudovat odpovídající zázemí k jeho důstojnému využití. „Dalším důvodem pro vybudování záměru je fakt, že stávající situace v centru obce je značně neutěšená. Problematické je především současné řešení zastávky a točny linkového autobusu Doubrava – Aš. Také je zcela nevyhovující most přes Bílý Halštrov, který v současné době není dostatečně kapacitní a řešené území se proto často zaplavuje,“ vysvětlil Klepáček. „Rozvoji regionu fandím,“ poznamenal Cheban Tomáš Nejedlý.