Do sporu, který mohl skončit až pozastavením stavby, se dostal Drážní úřad s Údržbou silnic Karlovarského kraje. Důvodem byla oprava sesutého železničního náspu u Dalovic. Auta, která převážela materiál na stavbu z lomu poblíž Děpoltovic, znečišťovala komunikace. Kvůli nízkým teplotáma vlhkému počasí se na silnicích vytvářel nebezpečný povrch. Na to opakovaně upozorňovali řidiči. Problém vyřešil ještě před vygradováním sporu Drážní úřad, když v prosinci uvedl částečně opravený násep do zkušebního provozu.

„Jezdit po silnici poblíž lomu byla opravdu hrůza. Opakovaně jsem si stěžoval silničářům. Potvrdili mi, že v souvislosti s tím řeší týdně stovky podnětů. Auta znečišťovala silnici, kde se za tohoto počasí vytvářela ledovka, jezdit tudy bylo nebezpečné,“ stěžoval si Pavel Šedivý z Nejdku.

Ředitel Údržby silnic Martin Leichter potvrdil, že šlo o vážný problém. „Faktem je, že Drážní úřad vydal povolení na opravu náspu, nás nepřizval jako účastníka řízení a ani nám to nedal na vědomí,“ konstatoval.

Silničářům vadilo, že pro opravu zvolil Drážní úřad nevyhovující období. „V této době se nedá povrch vozovek udržovat. Kdybychom byli účastníky řízení, k opravě bychom nedali nikdy souhlas. Policisté tam rozdali mnoho pokut řidičům aut, která silnici znečišťovala,“ reagoval.

Silničáři chtěli stavbu pozastavit. Ta byla mezitím uvedena do provozu. „Drážní úřad obdržel od Magistrátu města Karlovy Vary oznámení, na jehož základě provedl začátkem prosince místní šetření. Stavba je nyní kromě drobných dokončovacích prací hotova a je ve zkušebním provozu. Vzhledem k nynější zimě bylo s magistrátem a zhotovitelem dohodnuto, že dokončovací práce se provedou v nejbližším možném jarním termínu,“ uzavřela mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.