„Poslední dvě představení pohádky Kterak drak Yrav Yvolrak pozřel Karla se v Karlovarském kraji odehrála v půvabném Západočeském divadle Cheb,“ informovala za organizátory akce Kristýna Sklenářová.

Kooperace profesionálního technického týmu Západočeského divadla a techniky Divadla Dětí má již dlouhodobou tradici a to bylo výhodou jak při realizaci, tak i přípravě představení. Bohatý světelný park a ochota zkušeného mistra světla dokázaly vykouzlit dokonalou divadelní iluzi při scénách s velkými loutkami i při improvizovaném maňáskovém divadle.

„Po úvodních deseti představeních, která posloužila k rozpoznání reakcí dětí na jednotlivé scény, byla pohádka na tři týdny uložena za účelem úprav a přepracování části rekvizit a dekorací, doladění časování hudby, akustické intenzity a temp písní. Na základě zpětných vazeb se přistoupilo k závěrečným korekturám metodických materiálů a fyzického papírového programu a byla dohledána výkonnější a technologicky zdatnější aparatura,“ uvedla.

Na obou představeních bylo podle jejích slov skvělé publikum. Většinu diváků tvořili žáci prvního stupně základní školy. „Děti při interaktivních částech představení spontánně a nahlas spolupracovaly,“ řekla Kristýna Sklenářová.

„Svůj podíl na tom samozřejmě nese i metodické oddělení Karlovarského hudebního divadla, které příkladně připravilo oba dva plné sály a seznámilo děti s problematikou třídění domácího odpadu,“ dodala Kristýna Sklenářová.

Vizualizace plánované spalovny v Chebu.
Spalování odpadů vyloučeno