Důvodem je bezpečnost. Jen v době, kdy se úpravy připravovaly, zde při silnějším větru popadalo deset stromů. „Sady Míru jsou centrálním parkem s amfiteátrem, kavárnou a dvěma dětskými hřišti. Do parku v letních měsících dochází množství návštěvníků, konají se zde kulturní akce, celoročně je využíván také jako zkratka z centra Aše na vlakové nádraží. Proto je péče o zdejší stromy brána zodpovědně. Že je nutné do zeleně zasáhnout, vyplývá z provedeného dendrologického posudku,“ sdělil Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu v Aši.

V sadech roste na ploše necelých pěti hektarů celkem 546 stromů a na základě odborného posouzení bylo povoleno pokácet 82 stromů. „Park ale nedojde k újmě v četnosti zeleně a ani se kácením jeho rozloha nezmenší. Za odstraněné jedince zde město vysadí 78 stromů nových a navíc ještě 140 keřů,“ vysvětlil mluvčí.

Cena z výběrového řízení je dva miliony korun, navíc z Operačního programu Životní prostředí získalo město na výsadbu a ošetření stromů dotaci ve výši 891 tisíc korun. „Novou výsadbu bude představovat dohromady osm druhů stromů: javor klen, jasan ztepilý, jilm horský, bříza, jeřáb ptačí, buk lesní, lípa srdčitá a habr obecný. Vysazeny budou stromy o obvodu kmene 16 – 18 centimetrů,“ popsal mluvčí nové složení dřevin. Obměnu čekají i keře a nově zde bude vysázeno šest druhů: bez černý, hloh obecný, trnka obecná, svída krvavá, kalina obecná a ptačí zob.

„Kromě výsadby je plánováno také ošetření stávající zeleně. Zdravotní a výchovný řez se provede u 201 stromu a dohromady 23 vazeb na dalších 17 stromech,“ uzavřel Milan Vrbata.

Do zeleně se v sadech Míru zasahovalo naposledy v roce 2012, kdy se rekonstruoval amfiteátr s hledištěm a stavěly se chodník, pěšiny a odpočinková místa.