V posledních dnech zasáhlo Chebsko další zemětřesení. Jeho největší síla dosáhla 3,5 magnituda. I v těchto dnech se země nepatrně otřásá. Ale jevy dosahují hodnot maximálně kolem 2 stupňů magnituda, které zachycují pouze přístroje. I když se jedná o slabé záchvěvy země, občany Chebska pokaždé otřesy značně vyděsí. Nejhorší je podle nich zvukový projev zemětřesení, který mnozí přirovnávají k bouřce anebo nákladnímu autu.

Čím dál častěji se tak v souvislosti s otřesy země objevují informace o tom, že pod Chebskem se nachází obrovská sopka, která má právě tato zemětřesení na svědomí. Podle geologů a vulkanologů je to však naprostý nesmysl a žádný aktivní magmatický krb nebyl nikdy pod Chebskou pánví prokázán.

Jeden z posledních článků o obrovské kaldeře pod Chebskem se objevil i v jedné inzertní brožuře, která chodí lidem do schránky. I když je v textu napsáno, že vulkán vybuchne až v roce 20014, některé tato zpráva vystrašila.

„Když jsem si ten článek přečetla, ihned jsem se lekla," uvedla Alice Zadinová z Chebu. „Zároveň jsem však měla také pochybnosti. Mnoho let už slýchám od různých lidí pověsti o tom, jak je pod chebským regionem vulkán, který se pomalu dere k povrchu, ale prý to vědci tají, aby nezpůsobili paniku," řekla čtenářka Zadinová.

Chebský deník výše uvedenou redakci inzertníku oslovil a podle jejího vyjádření je na každém, jestli bude zprávu považovat za vtip, či nikoliv.

„Žádná kaldera na Chebsku nikdy neexistovala není tu žádný supervulkán," vyvrátil mýtus vulkanolog Vladislav Rapprich z České geologické služby v Praze.

Sopečná aktivita Chebska, ke které dochází přibližně jednou za 100 tisíc let, je podle něho charakteristická malými erupcemi, které vytvářejí drobné kužele sopečné strusky. Ty mohou ohrozit maximálně území o rozloze 5 km2.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by pod Chebem byl ukryt vulkán nebo magmatický krb," uklidnil vulkanolog Rapprich.

Zkoumání zemského nitra na Chebsku si vzali pod taktovku i seismologové z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Ani ti žádnou podzemní sopku nenašli.

„Už jsme zde v minulosti provedli řadu měření a takzvanou seismickou tomografii," potvrdil seismolog Josef Horálek. „Žádný magmatický krb pod chebským regionem jsme však nezjistili," dodal Josef Horálek.

Podle odborníků zde dochází vzhledem k četným zlomům v zemské kůře k odplyňování zemského pláště. A jak se plyny (hélium, oxid uhličitý, pára) pod obrovským tlakem derou k povrchu skrz horniny, vyvolávají otřesy zemského povrchu.

Nejmladší sopky na českém území jsou maar Mýtina, Železná a Komorní hůrka. Všechny se nacházejí na Chebsku a vznikly před několika statisíci lety. Jedná se o monogenetické sopky, které vybuchnou jednou a aktivita se pak neopakuje.