Například v Drmoulu byla volební účast očekávaná. Obyvatelé tu jsou zodpovědní a voleb se jich účastní velké množství. "Vždy se divíme, kolik máme nových voličů," sdělila Jitka Bělohoubková, zapisovatelka drmoulské volební komise.

Také v dolnožandovské volební místnosti, která se nachází v místním kulturním domě není žádný problém. "Zatím tu máme nadpůrměrnou volební účast. Také nás chodí pravidelně kontrolovat policejní hlídky," uvedla Ludmila Zábranová z Dolního Žandova.