Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Následně došlo k demolici budovy. Návrhy na novou tělocvičnu a okolí školy představily na předloňských Drmoulských slavnostech dvě architektonické kanceláře.

„Oba návrhy přinesly zajímavá řešení,“ řekl starosta Drmoulu Josef Švajgl. Jeden z návrhů preferoval modernější řešení, druhý je konzervativnější.

„Nyní budeme soutěžit projektovou dokumentaci. Realizace je také otázkou dotací. Bez té se neobejdeme, protože předběžné náklady činí třicet milionů korun,“ řekl.

Letos zahájí také rekonstrukci omítky kaple, na kterou obec dostala dotace. „Dále začne kompletní oprava elektřiny v budově Tělovýchovné jednoty Sokol Drmoul. Po prověření situace se ukázalo, že kompletní rekonstrukce elektroinstalace je výhodnější než postupné opravy. Na tuto akci předpokládáme dotaci z kraje. Náklady činí přibližně půl milionu korun,“ přiblížil plány starosta.

Na konci loňského roku podala obec čtyři žádosti o dotační tituly. Jedná se o projekty na rekonstrukci ulice K Lidu, fotbalového hřiště, další modernizaci budovy školy a kulturního domů v Drmoulu.

„Zároveň jsme na projekt rekonstrukce fotbalového hřiště podali žádost o dotaci i do prvních výzev nově ustanovené Národní sportovní agentury,“ sdělil Josef Švajgl.

Kromě toho chce obec realizovat také projekt cyklostezky Hamrníky – Drmoul, Trasu by chtěli osvětlit a rozšířit.

Drmoul také nabídl pomoc Mariánským Lázním, které řeší, kam s bahnem z Velkého knížecího rybníka. Revitalizaci této vodní plochy Mariánské Lázně připravují už od roku 2017. „Od začátku jednání zve město na pravidelné schůzky zástupce okolních vlastníků a obcí. Velký knížecí rybník je po Regentu druhým největším v naší oblasti.

Mariánské Lázně chtějí rybník odbahnit, protože téměř jedna třetina jeho objemu představuje bahno.“ Mariánské Lázně ale řeší Nerudovskou otázku: Kam s ním. A Drmoul navrhl řešení. „Mohli bychom pomoci pronájmem pozemku, na který by mohlo město sediment vyvážet.“

Celou záležitost obec projednávala i na jednání zastupitelstva. „Nikdo z občanů neprotestoval, všichni jsou pro a ptají se, kdy to bude. Berou to jako součást našeho území, chodili se tam koupat a chtěli by zase.“