Vynikajícího úspěchu bronzového ocenění dosáhla obec Drmoul v těžké konkurenci měst a obcí z jedenácti členských zemí Evropské unie v mezinárodně uznávané soutěži Entente Florale Europe.

Mezinárodní soutěže, která nese v České republice označení Evropská kvetoucí sídla, se Drmoul účastnil díky loňskému vítězství v celostátním kole za péči o zeleň. Obec navštívila mezinárodní hodnotící komise a z jejího úsudku poté vyplynul úžasný výsledek bronzové ocenění.

Komise kladně hodnotila dobře zpracovanou dokumentaci obce, zaměřenou na rozvoj jednotlivých ploch v obci, a také zapojení neziskových a zájmových organizací v obci a ekologickou výchovu v místní základní a mateřské škole.

„Ocenění je jistě povzbuzující, zejména pokud je naše obec porovnávána se sídly, která mají za sebou mnohonásobně delší dobu nerušeného vývoje," poznamenala starostka obce Vladislava Chalupková.