Žáci drmoulské školy se setkali s členy ekumenické organizace Aktion Sühnezeichen Friedenste (ASF) Berlín. Školáci si prohlédli židovský hřbitov v Drmoulu a odcházeli bohatší o informace o judaismu.

„Členové této skupiny svou prací podporují porozumění a smíření mezi národy,“ vysvětlila Růžena Knedlíková, jedna z organizátorek. „Společnou prací při obnově židovských zanedbaných hřbitovů 'staví mosty' v oblasti kulturní i náboženské.“

Prohlídka školáky zaujala. „Rozhodně to bylo poučné a zajímavé,“ řekl jeden z žáků drmoulské školy Martin Fišer. „Překvapilo mě například to, že židé pohřbívají tak, že nohy směřují k náhrobku.“ Získané informace se mu jistě budou hodit. „Až třeba přijede teta, která bydlí na Slovensku, můžu jí tu provést.“

Většina žáků věděla spíš jen to, že někde u obce židovský hřbitov je. „Nikdy předtím jsem tu nebyl,“ podotkl Brian Kushel.

Školáci si také vyzkoušeli 'zkopírovat' na papír pomocí voskovky nápisy na náhrobcích. „Zkouším to poprvé, ale je to zajímavé,“ potvrdil Petr Starenko.
Dvanáctičlená skupina ASF přijela v roce 2000 poprvé. Postupně vyčistili celý hřbitov od keřů a vzrostlých stromků. Menší povalené náhrobky opět postavili, v roce 2008 se dočkaly původního umístění i větší náhrobní kameny. K tomu ale museli členové skupiny použít hevery a lana. „Je zde 297 náhrobků z původních 6907,“ vysvětlovala Růžena Knedlíková. „Nejstarší poznaný hrob je z roku 1673. Historicky je tento lesní hřbitov považován za velice cenný se žulovými náhrobky barokního a klasicistního typu. Mnohá výzdoba stél má motivy lidového umění.“

Žáci zdejší základní školy se členy skupiny setkali i v roce 2004 a 2006. Tentokrát do Drmoulu zavítala Erika Buhr z Drážďan, organizační duše těchto projektů, a Helleke Hüttnmeister z univerzitního města Tübingen. „Členové ekumenické skupiny jsou velice obětaví a pracovití. Dnes už obnovenou kulturní židovskou památku ukončili nejen v Drmoulu, ale i v Chodové Plané, Úbočí, Hroznatově a v současné době pracují na obnově židovských hřbitovů v polském pohraničí,“ dodala.

Starostka Drmoulu Vladislava Chalupková dodala, že si obec této práce váží. Každoročně pracovníci obce sekají trávu na hřbitově, udržují informační panel.