Mimořádným úspěchem se může pochlubit obec Drmoul. V roce 2002 získala titul Vesnice Karlovarského kraje s právem postupu do finále soutěže Vesnice roku. Tu každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí České republiky.
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programu obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Také je třeba vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů i občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Jak vyplývá z podmínek soutěžního klání, každou obec zařazenou do soutěže navštíví krajská hodnotitelská komise, která základní informace a podklady pro hodnocení získává z prezentace obce, prohlídky obce a obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže. Na základě těchto údajů komise vybare jednoho zástupce, který bude reprezentovat kraj v celostátním kole.