„Tato výsadba nových dřevin navazuje na úsilí obce z minulých let vrátit do krajiny aleje a původní dřeviny,“ informoval starosta Drmoulu Josef Švajgl. „Jedná se o pokračování liniové výsadby nových stromů podél komunikace, která se nachází směrem od sportoviště a směřuje k samostatnému centru obce.“ Na výsadbu přispělo ministerstvo čtvrt milionem korun.

Výsadby se zúčastnili všichni žáci Základní a mateřské školy Drmoul a zástupci spolků, firem a občanů. „Díky přítomnosti více než stovky lidí byla základní výsadba hotova během dvou hodin,“ uvedl starosta. Drmoul se dlouhodobě zeleni věnuje. Ne nadarmo má Zelenou stuhu, kterou získal v rámci Vesnice roku. „Naše obec byla první, kdo v kraji požádal o dotaci. Zároveň na mapě iniciativy Sázíme budoucnost máme v kraji pomyslné stříbrné místo,“ řekl Josef Švajgl.