Již více jak 500 škol z celé republiky se přihlásilo k pokusu o rekord. Tím má být galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů. Také základní škola v Drmoulu se přidala a její žáci vyhotovili erb obce z víček od PET lahví a jiného nepotřebného materiálu. Svůj výtvor včera předali starostce.

„Organizátorem akce je společnost EKO–KOM a.s. a koordinuje jí pelhřimovská agentura Dobrý den,“ vysvětlila Renata Rothová, učitelka drmoulské základní školy. „Na výrobě erbu se podílely všechny děti, takže každé přiložilo ruku k dílu,“ doplnila.

Starostka Drmoulu Vladislava Chalupková děti přijala s úsměvem. Školáky, kteří jí erb darovali, odměnila krabicí lízátek. Předtím se však žáčků zeptala, jestli znají význam jednotlivých symbolů na erbu. Děti nezklamaly a vysvětily, co znamená tvrz a hole, které jsou vyobrazeny ve znaku obce.

„To jsme dělali na výtvarné výchově a výtvarném kroužku. Materiál jsme sbírali doma,“ pochlubil se žák Miroslav Mulko. Jeho kamarád Damien Rajčev ho doplnil: „Erb je z víček, silonek, videopásky, polystyrenu a hole jsou z papírových trubic.“
Výroba erbu nebyla jediným ekologickým počinem drmoulských dětí.

„V loňském roce získali za sběr elektroodpadu naši žáci diplom od Krajského úřadu,“ ocenila snahy dětí učitelka Rothová.
Základní škola v Drmoulu je podle slov starostky malotřídka. Celkem má 38 dětí, čtyři kantory a jednu vychovatelku. Místní děti zde absolvují první stupeň a pak dojíždějí jinam.

„Jako obec pomalu rosteme. Začínají se k nám stěhovat noví obyvatelé z měst. To je pro Drmoul dobře. Jsem sice ráda, že školu nemusíme zatím dotovat, ale i kdyby taková situace nastala, nenecháme jí zaniknout, je pro místní velmi důležitá,“ řekla starostka Chalupková.