Leží vám na srdci osud místní památky? Pak máte šanci využít grantu Nadace VIA z Fondu kulturního dědictví a sami se zapojit do opravy památky. Ale pozor, nadace přijímá žádosti již jen do 15. února.

„Neziskové organizace a obce z celé ČR mohou díky pomoci více než 160 soukromých dárců v USA a České republice žádat o granty v maximální výši 50 000 korun na záchranu, obnovu a údržbu drobných památek místního významu,“ informovala manažerka programu Alžběta Matasová. „Nadace VIA nabízí finanční pomoc a zároveň motivuje veřejnost k zapojení se do péče o své okolí. Účast místních obyvatel na opravě památky je totiž jednou z priorit programu. V roce 2009 bylo díky finanční pomoci zachráněno 20 drobných památek – kaplí, křížů, zvonic, božích muk a soch. Mnoho z nich bylo opraveno na popud občanských sdružení místními lidmi v jejich volném čase. Těší nás, že se pořád více lidí zapojuje do péče o své okolí, a rozhýbává tak komunitní život,“ dodala.

V loňském roce využila programu obec Zádub – Závišín na opravu pomníků padlých a k využití jejich okolí jak místa pro setkávání občanů.