"Nedávno jsme tady měli doslova takový boom. Děti si to mezi sebou testovaly. Zkoušely, co to s nimi udělá, a vůbec si neuvědomily, jaké následky by to na nich mohlo zanechat. Pochopitelně jim bylo zle a nevolno. Nyní děláme pravidelné kontroly a situace se zklidnila,“ popisuje zástupce velitele Městské policie Mariánské Lázně Ladislav Sidorják. I v Mariánských Lázních se čas od času také potýkají s tím, že řeší nalezené injekční stříkačky. "Problematika drog tady jistě je, ale ne v takové míře jako ve velkých městech. Jako městská policie tento problém vnímáme a snažíme se v tomto směru dělat osvětu. Zcela jistě využijeme možnosti spolupráce, kdy se na drogovou problematiku necháme zaškolit od profíků a odborníků, abychom informace dokázali dětem správně předat. Dále v Karlovarském kraji spolupracujeme s preventisty a sjednocujeme se například v akcích jako je akce Jehla, kde procházíme vytipované lokality a kontrolujeme, zda se tam jehly nenachází. Už nyní máme naplánovanou další akci po městě. Na školách také pořádáme přednášky v oblasti jak dopravy, tak i kyberkriminality a i na téma drogové problematiky,“ uvádí zástupce velitele.

Česká republika je na první příčce ve využívání drog u mladistvých v rámci Evropské unie. „Smutná zpráva je ta, že v České republice podle Evropské školní studie, téměř každé třetí dítě má zkušenost s nelegální drogou. To opravdu není nic chvalného. Nám jde především o to, abychom dětem přinesli informace o drogách dřív, než to udělají drogoví dealeři, starší spolužáci a podobně. Chceme předat mladým, že veškeré drogy jsou jedy a docílit toho, aby sami usoudily, že brát tyto toxické látky rozhodně nic prospěšného ani zábavného není,“ vysvětluje David Macoun, mluvčí spolku Řekni drogám ne – Řekni ano životu, který organizoval 23. června v Mariánských Lázních celostátní protidrogovou kampaň už tradiční Cyklo-běh. „Tato aktivita chce upozornit na drogovou negramotnost u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí,“ sděluje Macoun.

Oslava 700. výročí trvalého připojení Chebska k Českému království je bezesporu jednou z největších kulturních a společenských akcí v tomto roce je v Chebu. Město proto chystá velkou oslavu.
V Chebu se bude slavit Národní zahájení Dnů evropského dědictví

Podle jeho slov k rozhodnutí dětí nebrat drogy vede cesta prostřednictvím včasného pochopení, co přesně drogy jsou a co způsobují. „ Posledních 20 let naší intenzivní protidrogové prevence potvrdilo, že vzdělávání o drogách je jedinou nadějí, která vede k jistému snížení jejich užívání ve společnosti,“ pokračuje s tím, že Cyklo-běh tak dává naději, že aktivní osvěta a vzdělávání o drogách je řešením. „Nad akcí převzal záštitu i Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky,“ vysvětluje Macoun.

Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina byl na protidrogové akci osobně a prevenci velmi kvituje. „Jsem rád za každou drogovou prevenci. Myslím si, že nejužitečnější je negativní zkušenost. Nejideálnější je také, když od drog odrazují ti, co je sami berou, ale těchto lidí, kteří by se chtěli při osvětě zapojit je minimum. Dětem jsem sám vysvětloval, že droga má především dva negativní účinky. První je fyzická závislost. Tady se například bavíme o nemocích jako je cirhoza jater, rakovina plic a podobně, ale druhý a podle mě daleko horší účinek je závislost psychická. Život je složitý sám o sobě a je dost nešťastné si ho ještě komplikovat tím, že veškeré mé myšlení se mi zúží jen na to, kde bych si sehnal peníze na další dávku. To je něco, co je pro mě něco naprosto nepřijatelné,“ říká starosta.

Hudební pavilon u Lesního pramene v Mariánských Lázních bude brzy vlastnit město. Doposud ho obstarávali soukromí majitelé. Ti ale městu nabídli odkup.
Mariánské Lázně získaly hudební pavilon, bude tam kavárna a hodně kultury

Na Cyklo-běhu jezdí už 18 let velký tým dobrovolníků. „Jednu partu tvoří cyklisté, kteří nesou pomyslnou pochodeň boje proti drogám. Ti projedou během dvou týdnů něco okolo 1500 kilometrů na kolech. S sebou vezou listinu, kterou nám představitelé měst podepisují. Tímto souhlasí s tím, že drogy jsou špatné a zapojují se do našeho programu bez drog. Města jsou primárně ta, která mohou v rámci prevence něco změnit. Jsou v první linii. Lidi a své okolí znají, takže se mohou podílet na dalších preventivních programech. My se snažíme pomoci. Od toho tady máme náš druhý tým, který chodí na radnice, školy a baví se o možnostech spolupráce,“ dodává starosta..

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 41 měst Čech a Moravy. „Celkem čítá přes 1200 kilometrů. Tým osmi až deseti cyklistů a běžců urazí tuto vzdálenost za 10 dní. Čeká na ně průměrná denní vzdálenost 120 kilometrů. „Zároveň městům prezentujeme efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog,“ navazuje Macoun.

Labutí jezírko je ve Františkových Lázních letitý problém. Důvodů je několik. Zásadním problémem je především jeho neprůtočnost. To by se ale mohlo do budoucna díky ambicióznímu projektu změnit.
Labutí Jezírko ve Františkových Lázních čeká obnova, budou tam i mola a terasy

V České republice je odhadováno 200 000 náctiletých ve věku 15 až 19 let, kteří se už dostali do kontaktu s ilegální drogou. „Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou každý třetí teenager. Studie také naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou,“ dodává Macoun.

Podle poslední vládní výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice zneužilo marihuanu v roce 2019 přes 400 000 uživatelů a dalších 240 tisíc až 420 tisíc dospělých ji užilo údajně z důvodu vlastního léčení. Věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 letům věku dítěte.