Senioři na Chebsku by se měli mít na pozoru. Už i v nedalekém Sokolově se totiž objevili podvodníci, kteří se vydávají za pracovníky pojišťovny a pod záminkou vyplacení tisícikorunové částky se vloudí do bytu a nicnetušícího obyvatele okradou.
„Žádáme všechny, aby dbali opatrnosti a nevpouštěli nikoho cizího do bytu. Zejména se obracíme na mladší rodinné příslušníky, aby o takovémto nebezpečí poučili své starší rodiče a seniory,“ uvedla ve zprávě sokolovská policejní mluvčí Andrea Kávová. Její varování je na místě i na Chebsku.
Ministerstvo vnitra dokonce vydalo příručku, ve které radí starším osobám, co mohou udělat pro své bezpečí.
Velmi důležité je upozornění, aby lidé nikdy neotvírali automaticky dveře, zvláště pokud neví, kdo za nimi je.
„Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu. Přesvědčte se a ověřte si jejich totožnost. Dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete,“ doslova se píše v brožurce.
Rovněž dobré vztahy se sousedy jsou vítanou prevencí, jak zabezpečit svůj dům či byt.
Samozřejmostí by mělo být uschování cenných věcí a větší částky peněz v bance, pokud nemá člověk dobře ukrytý a spolehlivý trezor. V případě potřeby mohou senioři využít také seniotelefon 2 2222 1771.