Stane se domovem pro různorodé aktivity a události. V jeho prostorách bude galerie, konferenční sál, památník Fryderyka Chopina, hudební síň a další víceúčelové prostory, jako kreativní dílny, komunitní centrum, knihovna a fonotéka. Malá divadelní scéna rozšíří nabídku pro milovníky divadla, kina či komorních koncertů.

Kromě Chopinova muzea a sálu tak zahrnuje městské infocentrum, obnovenou Malou scénu, komunitní kavárnu a další klubové prostory, vše s bezbariérovým přístupem. Každá ze tří hlavních budov si zachovává svůj charakter a svébytnost, což podpořilo i odstranění nepůvodních přístaveb a krčků. "V průběhu rekonstrukce byla provedena celková stavební obnova souboru, opravy či nahrazení dožilých prvků a konstrukcí, domovních technologií a dílčí úpravy funkčního využití. Součástí návrhu je i zlepšení komunikačních vazeb zejména s ohledem na zajištění bezbariérovosti celé budovy vybudováním dvou výtahů. Největší změnou prošla budova C, u které bylo obnoveno panoramatické okno do Malé scény, doplněné arkýřem, s doplněnou přístavbou nového vstupu a šaten. Významnou součástí návrhu bylo doplnění dekorativních osvětlovacích prvků, jejichž autorem je akademický sochař Laco Sorokáč," uvádí se archiwebu k rekonstrukci.

Správu domu Chopin převzalo Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. Tato organizace, dříve známá jako KIS Mariánské Lázně s.r.o., nyní intenzivně pracuje na dovybavení prostor, náboru personálu a přípravě bohatého programu. Infocentrum se soustředí na vytvoření atraktivního programu, který přiláká širokou veřejnost. V plánu jsou přednášky, besedy, koncerty, malá divadelní představení, pohádky, promítání filmů a mnoho dalších kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

Podle ředitelky Infocentra prostory Domu Chopin nabízejí neuvěřitelný potenciál pro různé kulturní, vzdělávací a společenské akce. "Očekáváme, že se stane důležitým místem setkávání a kulturního života v regionu,” říká ředitelka infocentra Barbora Tintěrová.