Město tak získá okolo dvou set milionů korun. Peníze chce investovat do obnovy občanské vybavenosti, k nastartování kvalitního vzdělávání nebo využití výhodné polohy města, které je obklopeno přírodou a leží blízko hranic s Německem.

Do Aše tak mají zamířit další turisté, u místních obyvatel má projekt prohloubit lásku ke svému městu natolik, aby neměli potřebu stěhovat se jinam.

Více o projektu vl:Aštovka říká v rozhovoru ašský radní, předseda komise rady pro strategický rozvoj a cestovní ruch Stanislav Kříž.

Proč je tento projekt pro Aš tak zásadní?

Protože cílí na řešení problémů Aše, mezi něž patří nedostatek služeb, podnikavosti, kvalitních pracovních příležitostí, ale také složení obyvatelstva a vzdělanost. Zároveň díky projektu oživíme centrum města a začneme dotvářet Poštovní náměstí společně se vznikajícím informačním centrem.

Jaké jsou hlavní cíle projektu vl:Aštovka?

Hlavním cílem projektu je ekonomické oživení města. Dílčím cílem je vzdělanější a motivovanější komunita, která sama pracuje nebo řídí vlastní podnikání a tvoří vyšší přidanou hodnotu. Tito lidé se více seberealizují, mají vyšší nároky na služby, jsou spokojenější a tvoří sebevědomější společnost. Přispívají tak ke změně celého regionu.

Mariánské Lázně chystají sportovně rekreační areál, město se inspirovalo chebskou Krajinkou
Mariánské Lázně chystají sportovně odpočinkový areál podle chebské Krajinky

S projektem vl:Aštovka souvisí vybudování nové inovativní instituce, která svou činností bude podporovat lokální ekonomiku. Instituce bude působit jako lokální ekonomické centrum, které v rámci své činnosti nabídne široké spektrum nástrojů sloužících k naplnění výše uvedených cílů. Pro lepší pochopení byly nabízené nástroje rozděleny do čtyř tematických pilířů: podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch a vzdělávání.

Vl:Aštovka pomůže zajistit vyšší přidanou hodnotu práce v regionu a motivovat lidi, kteří se nebojí uskutečňovat své nápady, protože mají dobrou znalostní základnu a organizaci, která jim s realizací pomůže. Zároveň bude pracovat se stávajícími podnikateli a vytvářet lokální inovační prostředí tak, aby z Aše postupně zmizela málo ohodnocená práce ve mzdě a naopak se zde vyráběly nebo poskytovaly služby s vyšší přidanou hodnotou, tím i lépe finančně ohodnocené. Vzdělávání, zaměřené na podnikavost, finanční gramotnost, to bude prostupovat celým systémem, chceme pracovat již s dětmi, stejně tak i s dospělými.

Proč tento projekt uspěl v Operačního programu spravedlivé transformace?

To se musíte zeptat hodnotitelů. Ale co vím, byli jsme hodnoceni jako vysoce úspěšní, jedineční. Náš projekt přispěje k transformaci regionu a může ukázat cestu i dalším regionům s podobnými problémy, jaké máme my v Aši.

Jaké má Aš do budoucna ambice?

Víme, že město má spoustu problémů a my hledáme jejich řešení. Zároveň chceme stanovit směr dalšího, dlouhodobého rozvoje města, mít jasnou vizi a hlavně nemít stále jen malé ambice. Naopak. V roce 2021 jsme vytvořili novou strategii rozvoje města, živý dokument, se kterým nyní budeme pracovat tak, aby naše město bylo moderní, atraktivní a hlavně aby se v něm zvyšovala kvalita života. Na čem nám velmi záleží, je co největší zapojení obyvatel do tvorby změn ve městě. I proto jsme vytvořili tzv. participativní rozpočet, kam obyvatelé města mohou psát své návrhy na menší projekty ve městě, které jim zpříjemní život. Také v rámci strategického plánu města máme navržené strategické projekty města. Dnes víme, že máme ambici v novém plánovacím období získat až dvě miliardy korun, které díky svému multiplikačnímu efektu na sebe navážou dalších deset milionů od soukromého sektoru. Víme, co chceme, víme jak a víme, za kolik a odkud získat finance. To je nesmírně důležité. Jednotlivá opatření jsou navzájem provázána, tvoří tedy logický celek. My každý rok vytvoříme, schválíme a zároveň vyhodnotíme akční plán, kterým strategii postupně naplníme. To je také důležitý krok, minimálně pro transparentnost a vyhodnocování pokroku realizace.

Transparenty, více jak dvě stovky demonstrujících, velká nespokojenost s vládními opatřeními a stálými restrikcemi v době koronavirové pandemie přiměla protestující na Chebsku uspořádat další vlnu demonstrací.
Lidé v Chebu demonstrovali proti vládním restrikcím a pandemickému zákonu

Co vše vznikne díky tomuto záměru?

V rámci strategického plánu, jak jsem zmiňoval, máme stanovených sedm priorit, dvacet jedna opatření a sedm klíčových projektů. Těmi jsou Komunitní centrum v bývalém Ašském kulturním středisku, oživení našich oblíbených míst především v centru města, Vzdělávací kampus, vl:Aštovka, Chytré bydlení, rozvoj vrchu Háj jako centra cestovního ruchu a Moderní, otevřený úřad. Více o celé strategii se dovíte na www.tadytomas.cz.