Nebezpečný odpad budou moci zanedlouho odevzdat lidé u chebského sídliště Skalka. Město tu nechalo přebudovat takzvané sběrné místo odpadů na sběrný dvůr. Práce na něm v těchto dnech finišují. Dělníci by měli stavební ruch skončit 16. listopadu. Kdy však lidé naplno areál využijí, není zatím jasné. Je totiž potřeba vyřešit například kolaudaci. Celá rekonstrukce má vyjít na osm milionů korun.

„Jsem rád, že se sběrný dvůr nachází tak blízko mého bydliště," řekl Jiří Červenický z Chebu. „Mám doma starý nábytek a nějaké barvy, které bych chtěl vyhodit," dodal.

To, že se areál sběrného místa u prodejny Norma přestavuje, ale nijak nenarušilo běžný chod objektu. Lidé sem mohou přinášet především velkoobjemový odpad a vysloužilé přístroje, zatím kromě nebezpečného odpadu.

„Po rekonstrukci budou moci lidé do sběrného dvora přinést v podstatě vše, co nepatří do normálních popelnic, s výjimkou stavebního odpadu. Tedy vyřazené elektro, velkoobjemový odpad, pneumatiky, větve, listí, veškerý nebezpečný odpad, což dosud nešlo," informoval Tomáš Ivanič z chebské radnice. Mezi nebezpečný odpad patří například rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy anebo lepidla. Dále sem mohou občané přinést například staré léky, baterie a akumulátory. Doposud se za odevzdání odpadů neplatilo. Jestli se bude platit za odevzdání nebezpečných látek, není zatím jisté.

„Po skončení stavebních prací je nutné ještě dořešit dovybavení sběrného dvora k běžnému fungování a dořešit budovy zázemí. Termín uvedení nového sběrného dvora do úplného provozu není tedy ještě přesně známý, vyřešit se musí ještě kolaudace," sdělil referent oddělení realizace projektů chebské radnice Jan Illinger.