Tam v těchto dnech vrcholí přípravné práce kvůli zahájení provozu nové části střediska. Celková maximální částka rozpočtu – to jest investičních i neinvestičních výdajů činí 300 tisíc Euro (8,5 milionu korun), včetně podílu Karlovarského kraje.Tyto zdroje však nebudou celé vyčerpány, výběrem dodavatelů v systému veřejných zakázek dojde k výrazným úsporám.

Celý projekt je spolufinancován z programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a za spolupráce Karlovarského kraje. Partnerem v projektu je Stanice životního prostředí ve Waldsassenu, která je součástí Centra kultury a setkávání ve Waldsassenu. Rekonstrukce bývalé budovy vepřína a jeho přeměna na budovu centra ekologické výchovy trvala téměř rok. Po rekonstrukci tu vznikly prostory pro infocentrum, sociální zařízení a velkou učebnu. Okolo budují pracovníci ekocentra zahradu s ukázkami ovocných stromů a keřů, různých druhů ovoce a zeleniny a užitkových plodin. Učebna vytvoří prostor pro společné výukové aktivity žáků a studentů z příhraničních regionů Čech a Bavorska a poskytne nutné sociální zázemí.

„Chceme předškoláky, žáky a studenty naučit, jak se mají v přírodě chovat a s jakými živočichy a rostlinami se mohou v přírodě našeho regionu setkávat. Také se snažíme děti naučit, co lze v našich domácích podmínkách vypěstovat, případně jak chovat domácí zvířata ," dodal Peter Randis, vedoucí krajského střediska ekologické výchovy Cheb. Oficiální otevření nově vybudované části střediska se uskuteční v úterý 28. dubna 2015.