Patří mezi podporované obnovitelné zdroje energie také přehrady jako je například Lipno?

Odpovídá vedoucí Ekocentra Cheb Jan Kytka.
Energie vody samozřejmě patří mezi obnovitelné zdroje energie. Ale existuje konsensus, že mezi podporované a tedy čisté obnovitelné zdroje energie patří jen malé vodní elektrárny do maximálně 10 MW instalovaného výkonu. Tedy nikoliv velké přehrady, které působí více environmentálních škod, než užitku. Údaje z poslední doby ukazují i na další omyl - díky splachům biogenních látek, které se v přehradách rozkládají, produkují velké nádrže nezanedbatelné množství metanu. Jeho působení jako účinného skleníkového plynu je větší, než mohou uspořit vodní turbíny zabudované v hrázi výrobou elektřiny náhradou za elektrárny uhelné.