Ano existuje. Společnost Ekonom opatřuje vyhrazené nádoby oranžovou nálepkou. Některé obce si poradily tak, že nápojové kartóny se sbírají společně s plasty ve žlutých kontejnerech a oddělují se až na dotříďovací lince. Pokud u vás podobné schéma nefunguje, ptejte se na vašem obecním či městském úřadu a požadujte jeho zavedení, aby nápojové kartony zbytečně nekončily ve směsném odpadu a na skládce.

Netřeba dodávat, že i v tomto případě nejlepším odpadem je žádný odpad – množství nápojových kartónů na vyhození můžeme omezit nakupováním nápojů v ekologicky šetrnějších obalech, nejlépe vratných lahvích nebo alespoň igelitových pytlících. V případě mléka je samozřejmě nejlepší čerstvé vlastní nebo ze dvora.