Co mohu jako občan udělat pro ochranu životního prostředí ve svém bydlišti?Na otázku odpovídá vedoucí Ekocentra Cheb Jan Kytka.

Především se rozhodnout, kolik času a případně i finančních prostředků hodlám do této aktivity věnovat. Jako občan mohu například finančními dary podporovat mě sympatické aktivity nevládních organizací. Pokud jsem podnikatel, mohou být tyto dary větší, neboť je lze výhodně odepsat z daní. Mohu rovněž vstoupit do některých z ekologicky zaměřených občanských sdružení a placením členského příspěvku odporovat tak jeho činnost. Mohu se také stát pravidelným odběratelem ekologických časopisů a příležitostně se zúčastnit některých akcí pořádaných nevládními i vládními organizacemi. A to i za vstupné. Při této příležitosti lze podpořit rovněž petiční akce. V případě aktivní ochrany, což nevylučuje souběžně realizovat některé z výše uvedených možností, je nezbytné seznámit se s některými zákony a předpisy. Za tím účelem navštívit buď internet nebo nejbližší ekologickou poradnu ze sítě KRASEC. Stěžejní jsou zákony umožňující účast veřejnosti v rozhodovacích procesech (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí), a získávat potřebné informace. zákon č. 123/1998 Sb. a zákon č. 106/199 Sb. o právu na informace). Důležité je rovněž seznámit se s pracovníky nejbližších orgánů státní správy rozhodujících o životním prostředí a o jejich pravomocech, obecním úřadem počínaje, ministerstvem životního prostředí konče. Nutné je naučit se sledovat úřední desku a včas reagovat na zde vyvěšené informace. Například účastí na jednání zastupitelstva obce, kde se rozhoduje o skládce. Pokud má být účast v ochraně přírody smysluplná a účinná, nezbývá, než-li se také vzdělávat podle hesla Poznej a chraň.