Co to jsou nízkoenergetické domy?
Na otázku odpovídá vedoucí Ekocentra Cheb Jan Kytka


Jsou to takové stavby, které mají spotřebu tepla na vytápění nižší než 50 kWh/(m2.rok). Pro srovnání běžné domy nově stavěné mají spotřebu okolo 100 kWh/(m2.rok) a staré domy až 200 kWh/(m2.rok). Samozřejmě v rámci ekologického chování je zapotřebí uvážit kolik lidí kolik vytápěného prostoru obývá, pak můžeme použít mezní hodnotu cca 1500 kWh/(osobu.rok). Pokud hodláte stavět nebo rekonstruovat, pohlídejte v projektu alespoň tyto zásady:


Základní kritéria:
•U všech konstrukcí ve styku s venkovním, vzduchem dodržet dobrou izolaci. Neprůsvitné konstrukce U=0,2 W/(m2.K), okna U=1,4 W/(m .K), strop U=0,15 W/(m2.K). (doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2-Tepelná ochrana budov)
•Zamezit tepelným mostům. Čím tlustší je izolace a těsnost domu, tím více se začínají projevovat špatně provedené detaily. Bohužel je nutné pečlivě hlídat práci řemeslníků.
•Zajistit dokonalou těsnost objektu. Dává nám možnost volitelného větrání, ať už automatického, či jen otevřením okna. Těsnost je možné též zkontrolovat tzv. Blower-door testem.
•Teplou užitkovou vodu ohřívat resp. přihřívat pomocí solárního zařízení.


Další zásady:
•Zvolit vhodné rozmístění místnostní podle náročnosti na vytápění. Obytné k jihu (eventuálně JZ, JV), sociální zařízení do středu, chodby a komory k severu.
•Vyhnout se velkým proskleným plochám zejména na severní, východní a západní straně. Na těchto světových stranách můžeme z ekonomických důvodů osadit menší okna s lepším zasklením U<0,9 W/(m2.K).
•Pečlivě zvážit velké prosklené plochy na jižní (popř. JZ nebo JV) straně - doba zimního oslunění, ekvivalentní součinitel prostupu tepla atd.
•Zvážit nutnost šikmých oken ve střeše - větší úniky tepla v noci, nebezpečí přehřívání v létě.
•Zvolit vhodný vytápěcí systém, nejlépe nízkoteplotní (podlahové, stěnové) s použitím solárního zařízení na přitápění. V případě vytápění plynem volit kondenzační kotel, který má o 10% vyšší účinnost než jiné typy. Preferovat obnovitelné zdroje energie.