Co nejrychlejší dokončení elektrifikace celé sasko-franské železniční magistrály. Na tomto verdiktu se dohodli němečtí a čeští zástupci na mimořádném jednání v obřadní síni chebské radnice. O elektrifikaci, která by umožnila, aby vlaky mezi Chebem a Německem upalovaly rychlostí až 160 km/h, se mluví již mnoho let. O to víc je o ní slyšet nyní, když se podařilo zrekonstruovat koridor z Chebu na státní hranici.

„Elektrifikace takzvané sasko-franské magistrály zahrnuje právě i odbočky na Bayreuth a Cheb," uvedl Tomáš Ivanič z chebské radnice. „Účastníci jednání přijali deklaraci, ve které požadují rychlé dokončení elektrifikace celé zmíněné železniční magistrály a navazující trati z Marktredwitz na Cheb. V deklaraci se konstatuje, že již před 20 lety byla podepsána česko-německá mezistátní dohoda o elektrifikaci trati Praha- Norimberk, která byla vyhodnocena jako nejúčelnější spojení jižního Bavorska s Prahou," upřesnil Tomáš Ivanič.

Na české straně je přitom díky vybudování koridoru Praha Plzeň Cheb prakticky vše hotovo. Dále na jednání bylo zmíněno, že trať Praha-Norimberk je součástí páteřní transevropské sítě, která musí být jednotlivými státy modernizována a elektrifikována do roku 2030.

„Díky elektrifikaci trati do Norimberku by přes Cheb opět mohly jezdit mezinárodní dálkové spoje. Přínosné by to bylo i z hlediska nákladní dopravy, jelikož by došlo k propojení nejen s Norimberkem, ale i jihoněmeckými hospodářskými centry," uvedl starosta města Chebu Petr Navrátil.

Cheb se proto stal v loňském roce členem zájmového sdružení měst a regionálních územních celků, jehož cílem je právě prosazení rychlého dokončení elektrifikace celé sasko-franské magistrály včetně již zmíněných odboček, a to nejpozději do roku 2023.

„Podstatné teď je, aby byl tento projekt v Německu zahrnut do letošního Spolkového plánu dopravních cest v kategorii nejvyššího stupně důležitosti a v návaznosti na to do Investičního rámcového plánu na roky 2016 až 2020. Pak by se to do roku 2023 dalo stihnout. Na české straně není elektrifikován pouze krátký úsek z Chebu k hranici, který je ale jinak zrekonstruován. S elektrifikací se čeká pouze na to, až o ní bude závazně rozhodnuto i v Německu, protože jinak to nemá smysl dělat," poznamenal místostarosta města Chebu Pavel Hojda. Město Cheb doufá, že společná snaha s německými partnery bude úspěšná. Železnice je historicky s Chebem svázána. Trať z Prahy přes Cheb bývala před lety hlavní páteřní trasou do západní Evropy.