Padesát největších matematických talentů a třicet nejlepších programátorů ze středních škol z celé České republiky přijede do Chebu. Karlovarský kraj bude totiž poprvé v historii hostit celostátní kolo Matematické olympiády.

Ačkoliv se akce uskuteční až v druhé polovině března, chebské gymnázium již akcí žije. Bylo totiž pověřeno přípravou 59. ročníku olympiády. Vedení gymnázia přizvalo ke spolupráci další chebské školy. „Na zajištění průběhu a organizace soutěže se dále budou podílet Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Chebu, Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb a Integrovaná střední škola Cheb,“ popisoval Josef Hazi, předseda krajské komise Matematické olympiády a zástupce ředitele chebského gymnázia. „Snahou Gymnázia Cheb je přispět konáním této významné události nejen k propagaci a popularizaci matematiky, ale také našeho města a regionu,“ vysvětloval Josef Hazi. „Pro kvalitní zajištění celého průběhu soutěže by chtělo vedení školy vyzvat firmy i jednotlivce z celého Karlovarského kraje, zvláště absolventy Gymnázia Cheb, k dárcovské podpoře akce.“

Z vítězů celostátního kola se každoročně vybírají týmy, které republiku reprezentují na mezinárodních olympiádách těchto soutěží. „V letošním roce budou naše národní družstva soutěžit v Kazachstánu (matematika), respektive v Kanadě (programování),“ dodal.

Záštitu nad pořádáním celostátního kola Matematické olympiády přijal i biskup plzeňský mons. František Radkovský, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Oslovení obyvatelé se shodli, že by se mladé talenty měly více podporovat. „Myslím, že je důležité, aby tací lidé pak v dospělosti neodcházeli do ciziny jen kvůli větším výdělkům,“ řekl Martin Dvořáček z Chebu.

Elita středoškolských matematiků se do Chebu sjede od neděle 21. března do soboty 27. března 2010.

Matematická olympiáda (MO) je nejstarší předmětovou soutěží pro žáky základních a středních škol. Každým školním rokem ji vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně sJednotou českých matematiků a fyziků a Matematickým ústavem Akademie věd České republiky. Vdnešní rozsáhlé podobě soutěží žáci středních škol ve třech kategoriích - A, B a C, žákům základních škol jsou určeny kategorie podle ročníku jejich školní docházky. Od roku 1986 je součástí Matematické olympiády též kategorie P (programování), která se zaměřuje na problematiku navrhování co nejefektivnějších algoritmů pro řešení předložených problémů. Hlavní událostí každého ročníku MO je celostátní kolo nejvyšší matematické a programovací kategorie. Zvítězů celostátního kola kategorie A i kategorie P se každoročně vybírají týmy, které ČR reprezentují na mezinárodních olympiádách těchto soutěží. Vletošním roce budou naše národní družstva soutěžit vKazachstánu (matematika), resp. vKanadě (programování).

Uspořádáním celostátního kola Matematické olympiády je každým rokem pověřena jiná krajská komise MO. Tato akce se tedy koná vždy vjiném městě naší republiky. Vposledních třech letech se postupně soutěžilo ve Zlíně, Českých Budějovicích a vroce 2009 v Plzni.

Záštitu nad pořádáním celostátního kola Matematické olympiády přijali starosta města Chebu MUDr. Jan Svoboda, hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný (původním povoláním učitel saprobací matematika a tělesná výchova) a biskup plzeňský mons. František Radkovský (absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vPraze).

Od roku 2008 se stálým partnerem celostátního kola Matematické olympiády stal ČEZ, a.s., která jako jedna zmála skutečně velikých firem má ve své strategii také podporu vědy a vzdělávání, což je investice dlouhodobá, na rozdíl od strategií jiných firem podporujících především sport a zábavu.

Snahou Gymnázia Cheb je přispět konáním této významné události nejen kpropagaci a popularizaci matematiky, ale také našeho města a regionu. Pro kvalitní zajištění celého průběhu soutěže by chtělo vedení školy vyzvat firmy i jednotlivce zcelého Karlovarského kraje, zvláště absolventy Gymnázia Cheb, k dárcovsképodpoře akce. Všichni sponzoři Matematické olympiády jsou tradičně prezentováni v tiskových a propagačních materiálech soutěže a při slavnostním zahájení i ukončení..