K předání funkce společného prezidenta Euregia Egrensis na českou stranu došlo v úterý v historickém areálu bývalé hasičské zbrojnice v Aši. Otěže tohoto společenství převzal současný starosta Chodova Patrik Pizinger. Funkci bude zastávat dva roky. Jedním z hlavních cílů tohoto společenství je zastavit vylidňování v kraji.

„Určitě tomu můžeme nějakým způsobem zabránit. Problém s odcházením obyvatel z našeho kraje trápí stejně tak i kolegy ze Saska anebo Bavorska. Budeme se tak během následujících dvou letech snažit najít řešení, abychom tomuto nešvaru optimálně zabránili, jsou to naše společné zájmy,“ konstatoval nově zvolený prezident Patrik Pizinger.

Úkolů na nového prezidenta nyní čeká celá řada. Mezi dalšími prioritami je připravit Euregio Egrensis na dotační období, které přijde v roce 2020.

„A to z toho důvodu, že potřebujeme finančně podpořit zejména naše členské obce, spolky a sdružení. Abychom mohli to, co se nám za posledních 25 let v příhraničí podařilo, dále rozvíjet,“ sdělil nový prezident. Nyní budou pracovníci Euregia Egrensis přesvědčovat úředníky o tom, že má smysl posílat peníze do Euregia Egrensis a podporovat jejich členské obce a spolky v další spolupráci. „Členů máme v tuto chvíli optimální dostatek a nemáme za cíl raketovým tempem přibírat členy nové, ale spíše prohlubovat spolupráci mezi těmi současnými,“ upřesnil prezident.

Označení Euregio znamená jednak zeměpisně určitelnou oblast, region a také hranice překračující organizaci. Euregia jsou dobrovolnými regionálními sdruženími překračujícími státní hranice. Nejsou dodatečnou správní úrovní, nýbrž představují většinou iniciativu zdola, vycházejí z roviny regionálních a komunálních činitelů.

Dosavadní práci tohoto společenství zhodnotil její bývalý prezident František Čurka.

„Dva roky jsou krátké období pro nastartování nějaké spolupráce, v těch dvou letech je důležitý začátek. I se zvolením nového prezidenta si nemyslím, že by se zpřetrhaly nějaké vazby. Nový prezident má spoustu nápadů, které chce realizovat, takže si myslím, že všechno dotáhne do svého zdárného konce. Spolupráce v rámci společenství Euregio Egrensis je za posledních pětadvacet let tak zaběhlá, že se není třeba ničeho bát,“ poznamenal František Čurka.

Název Euregio je jak názvem geograficky stanoveného území, tedy pohraničního regionu, tak i přeshraniční organizace. Euregia jsou dobrovolná regionální sdružení, jejichž činnost přesahuje hranice států. Nejedná se o žádnou dodatečnou správní úroveň, ale jsou většinou iniciativou přicházející zdola, tedy vycházející od měst, obcí, regionů, ale také spolků a svazů.

První Euregio vzniklo již počátkem 60. let podél německo-holandské hranice. V současné době existuje podél vnější německé hranice kolem 25 srovnatelných organizací, v Evropě je jich pak více než 160. Tyto pohraniční regiony jsou na evropské úrovni zastoupeny Asociací evropských hraničních regionů (AGEG).

Euregia se často pojmenovávají latinizovanými názvy, aby takto překonala jazykové rozdíly. Pojem Euregio je zkrácenou formou názvu Evropský region. Tento pojem je pak doplněn upřesňujícími geografickými názvy. Doplněk Egrensis se vztahuje k historickému území, které zahrnovalo velké části současného Euregia Egrensis: středověké Regio Egire nebo Provincia Egrensis.