Hostitelem důležitého jednání prezídia Euregia Egrensis se nedávno stala radnice v Horním Slavkově.

Pod vedením zemského rady Simona Wittmanna se zástupci všech tří pracovních sdružení Euregia mimo jiné zabývali aktuálními projekty v oblasti cestovního ruchu či vývojem programů Interreg pro Bavorsko, Sasko a Českou republiku. Prezídium také rozhodlo, že se Euregio bude podílet na plánovaném projektu Clara II, který bude pokračováním kooperace mezi úřady ve společném sousedícím prostoru.

A co se chystá pro letošní rok?

V rámci rozvoje cestovního ruchu byla schválena žádost na spolufinancování mapy Euregio Mobil II.

„V počátku roku budou zahájeny práce na zpracování tohoto nového produktu, který bude sloužit rozvoji cestovního ruchu v euroregionu. V rámci projektu je naplánováno vytisknout 75 000 map v němčině a 25 000 kusů v češtině,“ sdělil jednatel sdružení Lubomír Kovář.

„Práce pokračují i na propagačním materiálu Superlativy regionu. Již byl uzavřen seznam témat, která budou zveřejněna v připravované brožuře. Nyní se doplňují texty a jsou kompletovány spolu s fotografiemi. Tato brožura seznámí turistu se všemi mimořádnými atraktivitami či akcemi v regionu,“ upřesnil záměr Kovář.

Důležitou a potěšitelnou zprávou je pro sdružení skutečnost, že byly schváleny důležité a očekávané projekty. Navíc mohou již dokonce odstartovat. Jedná se o Historický park Bärnau – Tachov, přeshraniční stezku pro pěší a cyklisty v okrese Tirschenreuth či přeshraniční cyklostezku Wunsiedel – Selb – Aš. „Euregio Egrensis se nyní může také konkrétně pustit do projektu - Vybudování přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví. Tak zní název nového stěžejního pracovního úkolu pro příštích zhruba 15 měsíců,“ zmínil jednatel.