Se studií, která řeší nová parkovací místa, se lidé mohli seznámit na prosincovém zastupitelstvu, a v současné době „visí" na webových stránkách města.

„Myslím, že některé navržené změny nejsou zcela vhodné k realizaci. Například řešení ulice Kosmonautů, při kterém by zmizela většina zeleně v ulici, se domnívám, že nenajde pochopení veřejnosti," vysvětlil chebský starosta Petr Navrátil, že jde o materiál k diskuzi a měla by se k němu vyjádřit i veřejnost. „Parkování je možno vybudovat v šesti samostatných etapách a každou je možno řešit zvlášť. Studie navrhuje pouze parkování, nikoliv celkové potřeby sídliště, a proto zde také nejsou řešeny lavičky, chodníky a dětská hřiště," dodal.