„Mluvili jsme o zdravotnictví a nedostatku lékařů, především v některých oborech v okrajových částech kraje. Bavili jsme se o vzdělávání, o dopravní dostupnosti či o sociálním složení obyvatelstva. Tématem bylo i zaměstnávání občanů kraje na německé straně, což přináší jisté problémy. Zmínili jsme několikrát dopravní obslužnost, ani ne tak tentokrát dálnici D6, ale spíše silnici I/13, která představuje poměrně významnou páteřní komunikaci v kraji a propojení s Ústeckým krajem. Řešili jsme řadu problémů, se kterými se kraj potýká, pokud jde o financování některých projektů. Ale nemluvil jsme jenom o problémech. Já jsem byl rád, že na úrovni kraje je také poměrně pozitivní vnímání změn, toho, co se povedlo už ve vztahu k transformaci kraje a k řešení některých problémů. A i když ta cesta není asi tak rychlá, jak by si mnozí představovali, tak celkem jasné kroky ke zlepšení jsou tady patrné," řekl Petr Pavel.

Dalším diskutovaným tématem byla chudoba a její dopady na život v regionu a také vzdělávání, dostupností bydlení, sociálního bydlení, vzdělávání a to především s předčasnými odchody dětí jak ze základního, tak především středoškolského vzdělání. Práce v Německu podle diskutujících do určité míry lidi demotivuje k tomu, aby si hledali stabilní práci na české straně, protože na německé straně práci dostanou vždycky, je relativně lépe zaplacená než tady u nás a hlavně uniknou systému exekucí, což nevyvolává úplně dobrou atmosféru.

Prezident republiky Petr Pavel dorazil do domu Chopin pěšky přes park v doprovodu hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a starosty Mariánských Lázní Martina Hurajčíka. | Video: Antonín Hříbal

Bludný kruh a bludný vír

„Řešili jsme také to, do jaké míry se projevuje právě takový ten bludný kruh, nebo řekněme možná bludný vír, ve kterém se všechny tyto vlivy navzájem propojují a stahují potom lidi ke dnu a velice těžko se z toho dostávají ven, protože zaměřit se na řešení pouze jednoho problému vždycky vede k tomu, že se ti lidé stanou obětí těch dalších. Na problémy chudoby musíme nahlížet komplexně, vzít do úvahy všechny faktory, které k tomu vedou, a řešit je pokud možno zároveň a vyváženě, protože bez toho se z tohoto problému nedostaneme," pokračoval Pavel s tím, že by měl být adaptován i systém sociálních dávek tak, aby byl více navázaný na řešení problémů jak s chudobou, tak se vzděláním, protože všechny ty problémy jsou podle něj navzájem propojené.

„Také jsme se jednoznačně shodli v tom, že musí zaznít vůle ministra školství zřídit vysokou veřejnou školu v Karlovarském kraji. Protože pokud tomu tak nebude, tak žádné z problémů kraje nebude možné úspěšně řešit, protože vzdělání má skutečně vazbu s všemi dalšími problémy," dodal prezident.