První část bude zaměřená zejména na jednoleté a další rostliny na železničních tratích, jarní polní plevele, slanomilný jitrocel vranožka. Na žulové skalce u Mlýnského rybníka si pak turisté prohlédnou nehojný kolenec Morisonův a silně ohroženou „travičku“ s názvem ovsíček časný. Jde o první nález na Chebsku a teprve druhý v Karlovarském kraji.

Vrcholem exkurze bude návštěva pravěkého pohřebiště chebské skupiny popelnicových polí z doby bronzové s archeologickým výkladem a ukázkou nástrojů a keramiky z doby bronzové. Průvodci budou Jiří Brabec, Michal Beránek a Markéta Janáková, všichni tři z Muzea Cheb. Organizátoři doporučují obuv a oblečení do terénu.

Rodina pana Miloše.
V rodinách, kde do života zasáhla nemoc, pomáhají Dobří andělé