Návštěvníci známého lázeňského centra jsou zvyklí, že s příchodem teplých dnů se do míst jejich procházek umisťují exotické stromy. Palmy v dřevěných květináčích jsou neklamným znakem toho, že další lázeňská sezóna je plném proudu. Jsou ve speciálních nádobách, které byly po dvaceti letech vyměněny. Podle vedení městského úřadu už podruhé.

Dřevěných květináčů různých rozměrů bylo dodáno celkem 38. Vyrobila je firma Bednářství Fryzelka ve Vlachovicích na Moravě. Jejich výroba stála přes 688 000 včetně DPH.

„V nádobách trůní palmy, kterým byla dodána nová potřebná zemina a hnojiva a které přes zimu byly uskladněny ve vytápěných prostorách firmy AVE. Ta zajišťuje pro město Františkovy Lázně servis, který kdysi poskytovala městská organizace Technické služby Františkovy Lázně,“ doplnil informace tajemník Městského úřadu Františkovy Lázně Miroslav Jiřina.