Otázka proVladimíra Řepku, mluvčího Ministerstva vnitra:

V regionu se objevily informace, že byly volby v Pramenech platné. Jde pouze o fámu nebo se tato zpráva zakládá na pravdě?

Ne, volby jsou skutečně neplatné, respektive ke zvolení zastupitelstva nedošlo.

Státní volební komise se dopoledne usnesla, že ke zvolení zastupitelstva nedošlo. Nebyl totiž odevzdán žádný platný hlas. Hlasovali sice dva lidé, ale hlasovali neplatně. Jen bych v této souvislosti upozornil, že členy Státní volební komise jsou jak zástupci MV, tak i ČSÚ a dalších resortů.
Nadále bude tedy obci spravovat správce - v tomto případě správkyně - a budou opět vyhlášeny další dodatečné volby.