Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury poskytne letos obcím a jiným subjektům Karlovarský kraj celkem 3 207 545 korun.
Žádost o dotace poslaly i chebské subjekty.

Mezi úspěšnými žadateli byla také Římskokatolická farnost Cheb. Ta získala od kraje částku 380 tisíc korun na opravu fasády. S pracemi už se začalo. „Mám za to, že část peněz poskytlo také město Cheb, ale tyto věci ví lépe kolega Bauchner, který má právě dovolenou,“ uvádí ředitel farnosti v Chebu Petr Hruška.

„V první etapě (do 14. května 2007) bylo předloženo celkem 6 úplných žádostí, a to v celkové výši 1 409 100,“ píše na stránkách Karlovarského kraje mluvčí Andrea Bocková.

„Ve druhé etapě (do 30. května 2007) bylo předloženo celkem 9 úplných žádostí včetně příloh, a to v celkové výši 1 999 045 korun,“ pokračuje.
Ve třetí etapě bylo předloženo celkem 13 úplných žádostí včetně příloh a to v celkové výši 4 477 000 korun.
O dalších žádostech ve výši 3 706 000 korun (5 žádostí) bude rozhodovat krajské zastupitelstvo. Zbývá ještě vyčerpat částku 1 499 855 korun.
„U zbývajících žádostí je nutné upřesit informace uvedené ve formulářích souhrných přehledů nebo doložit některé povinné přílohy,“ doplňuje informace Bocková.