V Aši také mnoho let funguje v rámci farní charity i azylový dům. V něm se ženy s ratolestmi učí znovu začít běžně žít. Dozvídají se, jak se dostat z dluhů, jak lépe pečovat o své děti a podobně. Farní charita v Aši spadá pod plzeňskou diecézi, která letos oslavila dvacet let svého fungování v západních Čechách.

„Myslím si, že je velmi důležité informovat zejména ženy v nouzi o tom, že se v chebském regionu podobné zařízení nachází," uvedla Markéta Střečková z Aše. „Podle mě je azylový dům užitečný, protože se snaží lidi v nouzi naučit opět běžně fungovat," dodala.

„Farní charita v Aši provozuje azylový dům již patnáctým rokem a tam pomáháme maminkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci," uvedl ředitel Farní charity v Aši Jan Šanovec. „Mezi ně patří například maminky, které přišly o bydlení v důsledku neplacení nájemného, dostaly se do dluhů a potřebují celou situaci určitým způsobem vyřešit, anebo se na nás obracejí i ženy, které se staly oběťmi domácího násilí," vysvětlil Jan Šanovec.

Azylový dům v Aši pomáhá rovněž svým klientům dluhovou problematiku řešit.

„Dáváme matkám rady, jak mají své potíže zvládnout, pomáháme jim vytvořit určité hodnoty ve volném čase tím, že jim nabízíme konkrétní možnosti využití toho času a mnoho dalšího a učíme je ještě lépe pečovat o děti," upřesnil ředitel Farní charity v Aši.

Kapacita azylového domu je šest maminek a dvanáct dětí.

„V současnosti máme kapacitu domu naplněnou a maminky u nás mohou zůstat podle zákona až jeden rok. Některé však využijí možnosti odejít dříve a zůstávají jen pět měsíců," dodal Jan Šanovec, s tím, že služeb charity v Aši využívají i ženy z Moravy po domácím násilí. „Nebýt tohoto zařízení, skončila bych pod mostem," řekla jedna z matek, která si nepřála jmenovat.