Více než šest desítek zájemců o příspěvek na obnovu fasád už eviduje město Aš. Je to zatím nejvyšší počet žadatelů za dobu existence fondu, ze kterého město poskytuje peníze na rekonstrukce objektů.

„Už několik let je v rozpočtu města počítáno s několika stovkami tisíc korun do fondu, z něhož lze poskytnout výhodnou dotaci na obnovu fasády domů v Aši,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Zdejší občané si tuto formu podpory oblíbili, neboť letošních téměř 600 tisíc korun bude zřejmě bezezbytku vyčerpáno.

V tomto roce podalo žádost o dotaci celkem 62 zájemců, což je nejvíc za celou historii fondu.“
Podle Milana Vrbaty lze z veřejných prostředků získat na opravu fasády sedm nebo dokonce deset tisíc korun. Výše příspěvku je závislá nejen na velikosti opravované plochy, ale i lokalitě, kde se nemovitost nachází.

„Do sta metrů čtverečních obnovené fasády je vypláceno sedm tisíc korun, nad sto metrů pak deset tisíc,“ upřesňuje Vrbata. „Nachází-li se nemovitost na Hlavní, Chebské či v Okružní ulici nebo v obci Doubrava, je automaticky vypláceno deset tisíc korun.“