Při slavnostním vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2015, kde dominovala Krásná, se neztratili ani Poustečtí. Jejich obec získala mimořádné ocenění za péči o historické dědictví. A dvacet tisíc korun, které jsou součástí této prestižní ceny, poputuje na obnovu tamního kostela svatého Wolfganga.

„Určitě finance použijeme na opravy kostela svatého Wolfganga," potvrdil místostarosta Poustky Radovan Caran. A čím uspěli Poustečtí u hodnotitelské komise? „Myslím, že jsme obstáli, protože naše opravy památek mají kontinuitu a navazují na sebe. Nejedná se vždy jen o rekonstrukce, ale i osvětu a větší informovanost o těchto historických objektech," vyzdvihl Caran.

Hlavním majitelem církevní stavby kostela svatého Wolfganga byla plzeňská diecéze Římskokatolické církve. I když byla provedena projektová dokumentace na opravu střešních krovů, neměla církev dostatek prostředků na opravu. Z Krajského úřadu Karlovarského kraje získala církev v letech 2004 a 2005 250 tisíc korun a obec sponzorovala v těchto letech práce na kostele 35 tisíci korunami a místní podnikatelé 15 tisíci korunami.

Církev však nepočítala s dalším církevním využitím kostela do budoucích let, a tak celková oprava by se táhla desítky let. „Krov kostela byl v té době v takovém stavu, kdy hrozilo zborcení hlavní konstrukce krovu, což by znamenalo konec naší druhé dominanty v obci. Bylo nutné zahájit co nejdříve opravy nejvíce postižených částí. Z těchto důvodů se naše obec dohodla s církví o bezplatném převodu kostela do majetku obce dne 1. ledna 2006. Za pomoci místních nadšenců, podnikatelů a sponzorů začala připravovat projekt na záchranu celého objektu a jeho pozdějšího využití. V tomto roce byly dořešeny i majetkové poměry přilehlých pozemků, které byly upraveny občany naší obce," dodal místostarosta.