Psát, číst a počítat je nutností a téměř každý tyto základy lépe či hůře ovládá. Mezi základní znalosti se ale čím dál tím víc tlačí také gramotnost finanční. Ta je v současné době stejně důležitá jako čtení a psaní. Její chybějící základy způsobují hlavní problémy související s hospodařením s penězi. A právě tento nedostatek se snaží odstranit v Integrované střední škole Cheb.

„Lidé nevědí, jak finance získat, udržet je a nezadlužovat se,“ přiblížila hlavní problém Alena Kněžická z Integrované střední školy Cheb. Právě pod jejím vedením se realizoval grantový projekt Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. „Cílem výuky finanční gramotnosti není výchova odborníka na finance, ale občana, který se orientuje na finančním trhu a mezi finančními produkty. Člověka, který umí peníze získávat a udržet si je.“

Učivo finanční gramotnosti lze zařadit do výuky nejen ekonomických předmětů, ale například do matematiky, občanské nauky nebo českého jazyka. „To jsme také prakticky provedli na naší škole. Aby se vyučující podělili s dalšími pedagogy v kraji o zkušenosti z výuky finanční gramotnosti, konal se pod záštitou Krajského vzdělávacího centra Karlovarského kraje workshop s názvem Podpora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti ve středních odborných školách pro učitele těch předmětů, v nichž je nebo může být vzdělávaní v oblasti této tématiky ve škole zařazeno,“ uvedla Kněžická.

Účastníci akce měli velký zájem o sbírky příkladů finanční gramotnosti, výukové materiály v německém jazyce, e–learningové aplikace pro výuku finanční gramotnosti, testové otázky a další produkty.

„Výuka podle všech těchto zdrojů směřuje k tomu, aby žák pochopil, že neznalost finanční problematiky, právních předpisů, smluv a podobně může mít negativní vliv nejen na jeho život, ale i život jeho rodiny, a proto je motivován k učení. Absolvent by měl být v reálném životě flexibilní a schopný vždy nalézt optimální možnost, jak si nejen zajistit příjem, ale i co nejefektivněji ho využít,“ dodala. „Spousta lidí dostane výplatu a je schopna ji hned utratit,“ řekl Radim Hanuš z Chebu.

„Navíc se zadluží tak, že to nemohou finančně utáhnout. Je pravda, že prostě neumíme hospodařit s penězi. Málokdo dokáže s průměrným příjmem hospodařit, natož ušetřit nějakou tu korunu. Myslím, že na školách by to měl být jeden ze základních předmětů. Finanční gramotnost nemá být doménou jen vysokoškoláků. Je to opravdu stejně důležitá věc jako například matematika.“