Nejlepší učebnou je pracoviště. To je název připravovaného projektu. V rámci toho se sešli o víkendu nejen sociální pracovníci, kteří se zbývají problematikou romské integrace. Vyměňovali si navzájem informace a sami se učili novým metodám.

Akce se zúčastnili také romští aktivisté, sociální pracovníci či zástupci týmu Eger. Ten vznikl jako reakce na zprávy o dětské prostituci. Garantem projektu je Občanské sdružení Rokršti. Důležitým krokem, který pomáhá zlepšit romskou situaci v Chebu, je spolupráce mezi policisty, romskými asistentkami, místním městským úřadem a dalšími neziskovými organizacemi – právě jejich zástupci tým Eger tvoří. Kromě toho pomáhají v celém problému také romské sociální pracovnice.

Jednou z cest, jak předejít kriminalitě a podobným jevům třeba u romské mládeže, je takzvaná případová konference. Dítě řeší problém společně se všemi kompetentními lidmi najednou bez toho, aby byl někdo privilegovaný.

Večerní sobotní části akce se zúčastnil také předseda Strany zelených a ministr životního prostředí Martin Bursík, známá socioložka Jiřina Šiklová, poslankyně Kateřina Jacques, ale také nový ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb.

„Vize a koncepce nám nechyběla,“ uvedla Kateřina Jacques. „Často to vázne na jakémsi vizionářství komunální politiky. Ta stojí tváří v tvář obrovskému populistickému tlaku. Je potřeba kultivovat naši veřejnost,“ řekla. „Ne, jen tahat Romy z problémů. Ale většinovou společnost přizpůsobit většímu vnímání problémů.“ Také uvedla, že je důležité uvědomit si potřebu řešit problémy. „A poslat Romy do jiného kraje není řešení. Jsme rádi, že chebští a ostravští našli odvahu s námi do projektu jít a řešit věci jinak. Chtělo to velkou odvahu,“ dodala.

Michael Kocáb uvedl, že by bylo dobré, kdyby se o projektu začalo víc mluvit. „Myslím, že by se mohl aplikovat i na jiné části republiky,“ řekl.