Špička albánské policie navštívila Františkovy Lázně. Delegaci důstojníků, velitelů policie různých měst, pohraniční policie a Europolu vedl generální ředitel státní policie Agron Nuredini. Celé setkání provázeli a bedlivě sledovali i zástupci Ministerstva vnitra ČR. Při slavnostní večeři v Sadové kavárně starosta města Ivo Mlátilík seznámil hosty s historií i současností města. Následně poděkoval za skvěle připravenou akci a prezentaci města řediteli Policie ČR v Chebu plukovníku Jaroslavu Kerbicovi, který měl na celém setkání hlavní zásluhu. Zároveň vyzdvihl skvělou dosavadní spolupráci mezi oběma městy a ocenil přístup a snahu současného vedoucího Obvodního oddělení policie ve Františkových Lázních nadporučíka Viléma Šulcka. Na závěr setkání doprovodil starosta na podvečerní prohlídku městem. Na snímku zleva: nadporučík Vilém Šulcek, plukovník Jaroslav Kerbic, starosta Ivo Mlátilík a generální ředitel albánské státí policie Agron Nuredini.