Domovu svaté Zdislavy pro matky s dětmi, jehož zřizovatelem je Farní charita v Aši, se rýsuje příjemnější budoucnost. Město Františkovy Lázně začátkem června tomuto zařízení darovalo, jak jsme už informovali, šek v hodnotě 25 tisíc korun. Navíc se nyní v Plzni sešel starosta Františkových Lázní Ivo Mlátilík (na snímku vlevo) s Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským. Dohodli se na podpoře v rámci Domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši i další možné pomoci katolické charitě.

Posláním domova je péče o matku a dítě v sociální a životní nouzi. Pobyt zde má pomoci matce, těhotné ženě a případně nezletilé těhotné překlenout svízelnou životní situaci. Podmínkou přijetí a pobytu matek v domově je prokázané těhotenství nebo soustavná péče o dítě a ztráta bydlení.⋌