Polorozbořená vyhlídka na chebském Zlatém vrchu by se měla dočkat svého obnovení. O její opravdu se postará Nadační fond historický Cheb. Ten se za značné podpory sponzorů zasloužil také o navrácení vysokých věží na kostel svatého Mikuláše.

„Hledali jsme další projekty, které bychom mohli zrealizovat,“ popisoval chebský místostarosta a předseda fondu Michal Pospíšil. Mezi nápady se objevilo navrácení kopie sochy svatého Floriána na roh domu ulic Ružová a Trčky z Lípy, ale také obnovení kašny u kostela svatého Václava v Chebu. „Nakonec jsme se ale rozhodli pro obnovu vyhlídky na chebském Zlatém vrchu.“ Znovuvybudování altánku by mělo vyjít na necelý milion roku. „Rádi bychom opět zapojili veřejnost,“ sdělil Pospíšil. Konto, na které mohou dárci peníze zasílat, je již funkční (43–6177270257/0100). Práce by na altánku měly začít již příští rok. Počítá se i s tím, že by se upravilo také okolí rozhledny. Chybět by neměl ani informační panel. „Máme za úkol renovovat to, co ve městě bylo, takže bychom rádi dodrželi původní vzhled altánku,“ dodal Pospíšil.

Rozhledna měla vzniknout přibližně v době okolo roku 1880. Na konci sedmdesátých let minulého století ji měla poničit bouřka. Od té doby se nikdo k obnově altánku neměl.

„Jednání nadačního fondu se mi líbí,“ řekl Josef Dvořák z Chebu. „A nevidím žádný důvod, proč by se sem tam neměli přičinit i občané.“