Farský pramen nedaleko přírodní rezervace Smraďoch u Mariánských Lázní, jak Deník informoval, se může pochlubit novým vzhledem.

Altán a posezení zde nechala vybudovat společnost Lesy ČR, která při výstavbě spolupracovala s Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les a Městským muzeem Mariánské Lázně, jež zajistilo obrázek Panny Marie. Kyselka Farský pramen je jednou z nejchutnějších minerálek v okolí lázní.

V původním altánu, postaveném na přelomu 19. a 20. století, byl vývěr zachycen osmibokým dřevěným jímáním. Starý altán, který postupně zapadal do zdejší podmáčené půdy, se ve zdevastované podobě dochoval až do 80. let.