Dlouhé procesí se vydalo městem v rámci výročních oslav 777 let jeho založení. Ústřední dvojicí průvodu byl zakladatel Kynšperka Václav I. s chotí. Oba zvesela kynuli davům a za hlasitého bubnování prošli celým městem až na hřiště, kde oslavy naplno vypukly. Kromě profesionálních heroldů, korouhevníků a šermířů, bylo možné v dlouhé řadě zahlédnout i některé Kynšperáky.

„Já jsem se převlékla za pirátku. Mé kolegyně se zase ustrojily do středověkých šatů. My jsme si prostě řekli, že do toho půjdeme a starosta byl za to rád,“ řekla kynšperská zastupitelka a vychovatelka Jana Tomsová.

Historické procesí sestavila umělecká agentura Cukulet. „Bylo by hezké, kdyby se podařilo vytvořit z těchto průvodů udělat tradici. Na Sokolovsku totiž podobné akce nejsou až takovým zvykem. Další, které nás čeká je tuto neděli v Sokolově u příležitosti Šlikovských slavností – 730 let založení města,“ uvedl za agenturu Dalimil Dolejší.

„Já si myslím, že by se v tom dalo určitě pokračovat. A určitě by se příště zapojilo ještě více místních. Zastavila mě třeba jedna maminka a hned říkala, já kdybych to věděla, tak šla v kostýmu mezi vás také,“ doplnila Tomsová.

Podobný názor má i vedení města. „Dnešním dnem bychom chtěli tradici historických průvodů založit a pokračovat v ní i při dalších výročních oslavách, jenž nás v budoucnu čekají,“ přislíbil starosta Kynšperka nad Ohří René Bolvari.

„Kromě našich zastupitelek se v sobotu do kostýmů převlékli i návštěvníci, kteří přijeli z partnerské obce Himmelkroner z Německa,“ poznamenal starosta s tím, že procesí se ve městě objevilo i při výročních oslavách před sedmi lety. Tenkrát byl ale průvod daleko menší.