Zábradlí tu museli zedníci nainstalovat, protože cesta k vyhaslému magmatu v podzemí je velice strmá, a někdo by tak mohl uklouznout. Světla jsou tu důležitá proto, aby si lidé mohli co nejvíce vnitřek chodby detailně prohlédnout.

Na otevření Goethovy štoly pracují seismologové už několik měsíců. 180 let stará a částečně zasypaná chodba v podzemí tak postupně získává svůj věhlas. Hloubení vulkánu by mělo skončit přibližně za dva roky. V tuto chvíli se lidé dostanou jen do několika metrů.

„Nově jsme zde vybudovali ocelovou mříž, která bude chránit vstup do podzemí Komorní hůrky, navíc jsme zde přidělali zábradlí a osadili jsme první metry štoly LED svítidly. Zábradlí nakonec povede po celé délce chodby,“ řekl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. Sklon cesty je kolem 30 stupňů, takže pohyb bez zábradlí by tady byl velmi obtížný. „Letos budeme ještě otevírat přístupovou jámu vedle ozdobného portálu, abychom mohli začít s ražbou další části podzemní chodby. V rámci toho pokácíme i několik stromů, protože bychom je stejně během geologických prací podkopali,“ dodal Brož.