Ke konci roku 2009 ukončilo Muzeum v Chebu stavební rekonstrukci bývalé školní budovy v ulici Baltazara Neumanna na depozitář sbírkových předmětů. „Budování nových a odpovídajících prostor pro muzejní sbírky bylo dlouhodobým úkolem vedení muzea, protože dosavadní prostory nebylo možné stavebně opravit a vybavit potřebnými technologiemi pro uložení, ošetření, konzervování a restaurování sbírek na standardní úrovni počátku 21. století,“ řekla ředitelka muzea Cheb Eva Dittertová. Prostory bývalé školy jsou nyní jako vyměněné. Tam, kde dříve byly laboratoře biologie a rostlinolékařství, se dnes nacházejí skříňky na sbírkové předměty. „Již v roce 2007 byla vytipována v majetku Karlovarského kraje budova střední zemědělské školy, kterou škola po sloučení opustila.,“ informovala Dittertová. Projektové přípravy započaly během roku 2008 a v roce 2009 začali dělníci se stavebními pracemi. „Celá rekonstrukce byla financována z Regionálního operačního programu Region soudržnosti Severozápad z 85 procent a zřizovatel muzea, Karlovarský kraj, se podílel 15 procenty,“ doplnila Eva Dittertová. Lidem se nové prostory velice zalíbily. „Rekonstrukce se opravdu podařila,“ řekla Jiřina Vlasáková z chebského muzea. „Je to velice moderní a prosvětlený objekt,“ doplnila.